Prosafco

Tom Safe

Smart in protection

Eerste hulp bij gehoorschade

september 2017

Tuuuuuuuuuut

Het is 1u56 ’s nachts. Je ligt in bed. Al sinds 22u30. Je bent doodop maar kan de slaap niet vatten. De constante fluittoon in je oren is dé grote boosdoener. Je komt niet van een feestje of zo. Het is een gewone dinsdag. Morgen vroeg uit de veren om te gaan werken maar elk uur op de klok voorbij zien komen. Dit is het verhaal van Kevin. En Michael. En Steven.

Dit is het verhaal van elke persoon die gehoorschade opgelopen heeft. Elke avond met een bang hart gaan slapen. Niet omdat ze niet weten wat er zal gebeuren, maar net omdat ze dat wel weten. Ze hopen elke avond tegen beter weten in dat het misschien vanavond wel zal meevallen. En elke avond zijn ze gedesillusioneerd. En boos. Omdat het elke nacht lastiger wordt. Ze zouden alles doen om het te laten ophouden. Maar jammer genoeg kan dat niet want gehoorschade is permanent.

Elk jaar krijgen 25.000 Belgen de diagnose dat ze permanente gehoorschade hebben. Een verwittigd man/vrouw is er 2 waard, voorkomen is de boodschap!

Hoe ontstaat gehoorschade concreet?

Simpel gesteld vangt je oorschelp trillingen op uit de lucht. Deze gaan via je gehoorgang naar je trommelvlies en vervolgens naar je slakkenhuis. Trilhaarcellen zetten daar de trillingen om in een signaal naar de hersenen en op die manier ontstaat het geluid dat je waarneemt.

Het opvangen van hard geluid vergt veel van de veerkracht van de haarcellen in je binnenoor. Als geluid te hard doorkomt, raken de trilhaarcellen overbelast.

Door voldoende rust kunnen ze in bepaalde gevallen weer herstellen. Tenzij het trauma te lang duurt, of simpelweg te extreem is. Dan krijgen de haartjes de rust niet die ze nodig hebben en sterven ze voorgoed af.

In dit geval heb je te maken met permanente, onomkeerbare gehoorschade.

Luid, luider, luidst!

Iedereen heeft al gehoord van decibel (dB) als uitdrukking van het volume van geluid.
Als we de impact specifiek op het menselijk oor willen meten, wordt gebruik gemaakt van een alternatieve maatstaf, namelijk de dB(A).

Deze indicator dB(A) geeft aan hoe luid een bepaald geluid ervaren wordt door de mens.

Hoe bescherm je jezelf op de werkvloer?

De eerste stap is uiteraard nagaan van waar het overmatige lawaai juist komt en of je dat niet kunt vermijden. Kan een bepaalde machine vernieuwd worden, zodat ze minder lawaai maakt? Of kun je de machine inkapselen, zodat het lawaai minder luid wordt?

Indien dergelijk stappen mogelijk zijn, is dit de makkelijkste oplossing. Je pakt immers meteen de bron van het probleem aan en iedereen zal met een hoger comfort kunnen werken.

Maar dergelijke oplossingen zijn er nu eenmaal niet altijd. Soms kan je de lawaaibron niet vermijden en moet je kijken om de beveiliging bij de mensen zelf te implementeren. Op dit moment spreken we van persoonlijke bescherming en we gebruiken hiervoor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s).

Ontdek hier het aanbod van PBM’s voor gehoorbescherming.

Wat is de rol van de werkgever?

De overheid is verplicht persoonlijke bescherming te voorzien vanaf het geluid op de werkvloer de grens van 80dB(A) overschrijdt. De werkgever wordt op dit moment ook verplicht om de werknemers correct en grondig in te lichten over de mogelijke gevaren en gevolgen van gehoorschade, alsook hoe men correct de PBM’s moet gebruiken.

Vanaf het lawaai de grens van 85 dB(A) overschrijdt, zijn de werknemers verplicht om de gehoorbescherming effectief te dragen. De werkgevers zijn verplicht hierop toe te zien en kunnen aansprakelijk worden gesteld indien dit niet correct verloopt. Iedereen heeft er dus absoluut alle belang bij dat deze maatregelen goed gevolgd worden.

Prosafco en mezelf helpen je hierbij graag verder want ons doel is en blijft tenslotte om vakmensen dag na dag letselvrij thuis te laten komen.

Tot hoors,

Tom Safe en de collega’s van Prosafco.