Prosafco

Tom Safe

Smart in protection

Waar maken wij het verschil?

We care

Zowel professioneel als maatschappelijk leggen we onze lat hoog. Onderstaande lidmaatschappen en projecten illustreren dat we hierin verder willen gaan. 

INTERNE KWALITEITSZORG

We hanteren het ISO kwaliteitsmanagementsysteem en zijn sinds 2012 ISO9001 gecertificeerd. Dat betekent dat de klant steeds gerust kan zijn m.b.t. de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van onze product- en dienstverlening. Deze worden jaarlijks getoetst aan de geldende normering. 

VAKVERENIGINGEN 

Dit is de Belgische Federatie van leveranciers en dienstverleners inzake veiligheid en welzijn bij het werken. Hierdoor staan we op de eerste rij om wijzigingen in normeringen en veiligheidsvoorschriften, alsook pro- ductinnovaties, te vernemen en kunnen we dit vertalen naar de klant. 

PREBES

Prebes is een non-profit organisatie met leden die actief zijn in de domeinen welzijn op het werk en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Prebes zorgt ervoor dat preventieadviseurs zich kunnen bijscholen, elkaar ontmoeten, ervaringen kunnen delen en contacten leggen. Dit is dé plaats voor het aanscherpen van de vakkennis met betrekking tot veiligheid en welzijn op het werk. 

CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN. 

Deelnemers gaan vrijwillig een engagement aan en stellen jaaracties voor rond 10 duurzaamheidsthema’s. Deze acties worden dan door een commissie van externe deskundigen geëvalueerd. 

We deden al initiatieven m.b.t. duurzaam ondernemen en beslisten in 2014 deze te formaliseren via deelname aan dit charter. Het heeft ons enkel nog actiever gemaakt op dit front. 

RECYCLEREN

Recycleren van materialen zorgt voor een reductie van de milieu-impact, zowel voor ons als voor onze klant. Zo verwerken we gebruikte kledij tot een nieuw basismateriaal voor isolatie, helmen tot nieuwe plantbakken en schoenen tot ... Op die manier verlengen we de levensduur van de gebruikte grondstoffen significant. 

CARE 4 SAFE

C4S is een initiatief van FBT en Febelsafe om de gebruiker van de PBM’s die onderhouden worden beter te beschermen, gedurende de volledige levensduur van de gebruikte artikelen.

Want niet enkel de keuze van het juiste persoonlijk beschermingsmiddel is belangrijk. Ook het correct onderhouden van het artikel en de daaraan verbonden dienstverlening spelen een belangrijke rol.